Dagbesteding

entreeDagbesteding voor mensen waarbij reguliere maatschappelijke activiteiten en/of regulier werk (nog) niet mogelijk is en die graag actief bezig zijn. Het doel van de activiteiten is het opbouwen van dagritme, handhaven of vergroten van de vaardigheden die nodig zijn om in de maatschappij te kunnen functioneren.

Hiervoor maken we gebruik van een aanbod van zowel arbeidsmatige als creatieve, educatieve en sportieve activiteiten. Bij Prospects @ Work spelen mensen de hoofdrol en gaan we samen op zoek naar talenten en mogelijkheden. Bij het formuleren van haalbare doelen en geschikte activiteiten staat de vraag van de cliënt centraal.