Spoor 2

Spoor 2 –  Re-integratie  vanuit werk.

Heb je werk, maar dreig je het te verliezen? Of wordt je ziek door je eigen werk? Dan kan je te maken krijgen met een re-integratie traject vanuit je werk. Je kijkt met je werkgever of een oplossing intern mogelijk is om weer aan de slag te gaan. Dit is re-integratie Spoor 1. Wanneer een Spoor 1 traject geen oplossing biedt is de werkgever verplicht om het tweede spoor aan te bieden; Spoor 2. De werkgever moet zich inspannen om voor jou, de werknemer, passend werk te vinden bij een andere werkgever. In veel gevallen schakelt de werkgever een re-integratiebureau in om deze begeleiding te verzorgen.

Prospects @ Work biedt werkgevers de mogelijkheid om het re-integratietraject, Spoor 2, via ons te laten verlopen. Wij kunnen hierin prima maatwerk leveren.