de Winkel & Shop

Externe werkervaringsplek “GaRaGe InK”

Deze externe werkplek bestaat uit een tattoo- en piercingsshop in de wijk Reeshof – Tilburg. Ook hier kunnen de cliënten aan de slag om de werkzaamheden aan te leren en als volwaardig lid van het team mee te draaien. Deze shop wordt gerund door een ervaren tattoo- artist en een ervaren piercer.

De mogelijkheden binnen deze werkplek bestaan voornamelijk uit professioneel handelen en door middel van diverse cursussen kan er meer kennis opgedaan worden om als zelfstandig lid te kunnen werken. Ook de keuring vanuit de GGD is een onderdeel van deze werkplek. Hierbij kun je denken aan het voldoen van de eisen en de uiteindelijke keuring ondergaan.

Dit alles gebeurt onder toeziend oog van de werkbegeleider in de shop. Op deze manier kan er langzaam maar zeker zelfvertrouwen worden opgebouwd met uiteindelijk het doel om opdrachten van klanten zelfstandig uit te voeren. Dit kan als gevolg hebben dat de cliënt een dusdanige positieve ontwikkeling ondergaat dat er in de toekomst gewerkt kan worden op contractbasis of zelfs het runnen van een eigen shop.

garagink shop

Informatie: Garage Ink Body Art Reeshof in Tilburg